Turkey

By | July 2, 2016

Turkey

#EXTM3U
#EXTINF:-1,TR Yaban TV
http://89.163.148.31:8000/live/stakenborg/stakenborg/5972.ts
#EXTINF:-1,TR TV8 Yedek
http://89.163.148.31:8000/live/stakenborg/stakenborg/5967.ts
#EXTINF:-1,TR TV8 HD
http://89.163.148.31:8000/live/stakenborg/stakenborg/5945.ts
#EXTINF:-1,TR TV2 HD
http://89.163.148.31:8000/live/stakenborg/stakenborg/5947.ts
#EXTINF:-1,TR Turkmax Gurme HD
http://89.163.148.31:8000/live/stakenborg/stakenborg/5969.ts
#EXTINF:-1,TR TRT Spor Yedek
http://89.163.148.31:8000/live/stakenborg/stakenborg/5958.ts
#EXTINF:-1,TR TRT Spor HD
http://89.163.148.31:8000/live/stakenborg/stakenborg/5939.ts
#EXTINF:-1,TR TRT Belgesel HD
http://89.163.148.31:8000/live/stakenborg/stakenborg/5938.ts
#EXTINF:-1,TR TRT 1 HD Yedek
http://89.163.148.31:8000/live/stakenborg/stakenborg/5957.ts
#EXTINF:-1,TR TRT 1 HD
http://89.163.148.31:8000/live/stakenborg/stakenborg/5937.ts
#EXTINF:-1,TR Star Tv Yedek
http://89.163.148.31:8000/live/stakenborg/stakenborg/5961.ts
#EXTINF:-1,TR Star TV HD
http://89.163.148.31:8000/live/stakenborg/stakenborg/5943.ts
#EXTINF:-1,TR Sports TV
http://89.163.148.31:8000/live/stakenborg/stakenborg/5956.ts
#EXTINF:-1,TR Show Tv Yedek
http://89.163.148.31:8000/live/stakenborg/stakenborg/5963.ts
#EXTINF:-1,TR Show TV HD
http://89.163.148.31:8000/live/stakenborg/stakenborg/5941.ts
#EXTINF:-1,TR PowerTurk TV
http://89.163.148.31:8000/live/stakenborg/stakenborg/5977.ts
#EXTINF:-1,TR Ntv Spor HD
http://89.163.148.31:8000/live/stakenborg/stakenborg/5950.ts
#EXTINF:-1,TR National Wild HD
http://89.163.148.31:8000/live/stakenborg/stakenborg/5970.ts
#EXTINF:-1,TR National Geographic HD
http://89.163.148.31:8000/live/stakenborg/stakenborg/5971.ts
#EXTINF:-1,TR Kral Pop
http://89.163.148.31:8000/live/stakenborg/stakenborg/5964.ts
#EXTINF:-1,TR Kanal D Yedek
http://89.163.148.31:8000/live/stakenborg/stakenborg/5965.ts
#EXTINF:-1,TR Kanal D HD
http://89.163.148.31:8000/live/stakenborg/stakenborg/5942.ts
#EXTINF:-1,TR KANAL 7 HD
http://89.163.148.31:8000/live/stakenborg/stakenborg/5946.ts
#EXTINF:-1,TR iZ TV HD
http://89.163.148.31:8000/live/stakenborg/stakenborg/5955.ts
#EXTINF:-1,TR iMC TV
http://89.163.148.31:8000/live/stakenborg/stakenborg/5953.ts
#EXTINF:-1,TR History HD
http://89.163.148.31:8000/live/stakenborg/stakenborg/5954.ts
#EXTINF:-1,TR HaberTurk
http://89.163.148.31:8000/live/stakenborg/stakenborg/5973.ts
#EXTINF:-1,TR GS TV
http://89.163.148.31:8000/live/stakenborg/stakenborg/5980.ts
#EXTINF:-1,TR Fox Tv Yedek
http://89.163.148.31:8000/live/stakenborg/stakenborg/5966.ts
#EXTINF:-1,TR Fox TV HD
http://89.163.148.31:8000/live/stakenborg/stakenborg/5944.ts
#EXTINF:-1,TR Fil TV
http://89.163.148.31:8000/live/stakenborg/stakenborg/5974.ts
#EXTINF:-1,TR FB TV
http://89.163.148.31:8000/live/stakenborg/stakenborg/5979.ts
#EXTINF:-1,TR EuroSport 2 HD
http://89.163.148.31:8000/live/stakenborg/stakenborg/5960.ts
#EXTINF:-1,TR EuroSport 1 HD
http://89.163.148.31:8000/live/stakenborg/stakenborg/5959.ts
#EXTINF:-1,TR Disney Channel
http://89.163.148.31:8000/live/stakenborg/stakenborg/5951.ts
#EXTINF:-1,TR Discovery Channel HD
http://89.163.148.31:8000/live/stakenborg/stakenborg/5948.ts
#EXTINF:-1,TR CnnTurk
http://89.163.148.31:8000/live/stakenborg/stakenborg/5949.ts
#EXTINF:-1,TR Bjk TV
http://89.163.148.31:8000/live/stakenborg/stakenborg/5978.ts
#EXTINF:-1,TR Beyaz TV HD
http://89.163.148.31:8000/live/stakenborg/stakenborg/5968.ts
#EXTINF:-1,TR ATV Yedek
http://89.163.148.31:8000/live/stakenborg/stakenborg/5962.ts
#EXTINF:-1,TR ATV HD
http://89.163.148.31:8000/live/stakenborg/stakenborg/5940.ts
#EXTINF:-1,TR Aspor HD
http://89.163.148.31:8000/live/stakenborg/stakenborg/5952.ts
#EXTINF:-1,TR Ahaber
http://89.163.148.31:8000/live/stakenborg/stakenborg/5975.ts
#EXTINF:-1,TR 360 TV
http://89.163.148.31:8000/live/stakenborg/stakenborg/5976.ts
#EXTINF:-1,PR-Sport TV 5
http://89.163.148.31:8000/live/stakenborg/stakenborg/5930.ts
#EXTINF:-1,PR-Sport TV 4
http://89.163.148.31:8000/live/stakenborg/stakenborg/5929.ts
#EXTINF:-1,PR-Sport TV 3
http://89.163.148.31:8000/live/stakenborg/stakenborg/5928.ts
#EXTINF:-1,PR-Sport TV 2
http://89.163.148.31:8000/live/stakenborg/stakenborg/5927.ts
#EXTINF:-1,PR-Sport TV 1
http://89.163.148.31:8000/live/stakenborg/stakenborg/5926.ts

Loading...